Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője

Ókeresztény sírkamrákPécsPécs–Villány turisztikai térség

Pécs ókeresztény sírkamrái az ókori Itálián kívüli legnagyobb összefüggő kora keresztény temetőegyüttes, amely lenyűgözően mutatja be a késő római temetkezési gyakorlatot és halotti kultuszt.

Sopianae és a korai keresztény civilizáció

Pécs ókeresztény sírkamrái a város északnyugati részén, a Mecsek hegység déli lankáin, a pécsi székesegyház területén találhatók. A IV. századból fennmaradt régészeti bemutatóhely 2000. november 30. óta az UNESCO Világörökség része. Sopianae – a római kori Pécs – városát a  II. század elején alapították, és a III. századra már virágzó várossá és a kereszténység egyik jelentős központjává emelkedett.

A sírépítmények két részből állnak: a föld alatti részük egy kripta – maga a sírkamra –, amelyben az elhunytakat téglasírokba vagy szarkofágokba helyezték. Ezeknek belsejét gyakran bibliai jelenetekkel és ókeresztény szimbólumokkal díszítették. A sírkamrák felé emlékkápolnát emeltek. A kétszintes építmény főként tehetősebb családok temetkezési helyeként és szertartások céljára is szolgált.

Az I. számú – Péter–Pál – sírkamrát 1782-ben fedezték fel, és a legismertebb ókeresztény pannóniai építményként tartják számon. Az északi falon Péter és Pál apostolok ábrázolása látható, amint a Jézus jelenlétét szimbolizáló Krisztus-monogramra mutatnak, innen kapta a nevét is. Belső felületét bibliai jelenetek freskói mellett gazdag ornamentika díszíti.

A II. – úgynevezett Korsós – sírkamrát szintén a XVIII. században, a kiterjedt pécsi pincerendszer kialakításakor fedezték fel. A kamra északi falában egy kis fülkét alakítottak ki, ebben egy korsó és egy pohár ábrázolása látható. Falán festett geometrikus és növényi díszítés, valamint rácsos motívum szerepel.

Egykor mauzóleum, ma kriptakatakomba

Az Ókeresztény Mauzóleum, melyet 1975-ben fedeztek fel, a római kori Sopianae temetőjének legnagyobb épülete. A kétszintes épület felszínén kápolna, alatta pedig a temetkezésre szolgáló kripta terült el. A sírkamra festett falú, freskói között Ádám és Éva bűnbeesése és más korabeli ókeresztény ikonográfia, valamint Krisztus szimbóluma is látható. Építését a 370-es évekre datálják.

A több mint 1600 éves pécsi ókeresztény temető lenyűgözően mutatja be a késő római temetkezési gyakorlatot és halotti kultuszt. Pécs ókeresztény sírkamráit az ókori Itálián kívüli legnagyobb összefüggő kora keresztény temetőegyüttesként tartják számon.

2004-ben a Magyar Nemzeti Bank emlékpénzérmét adott ki „Pécsi ókeresztény sírkamrák” körirattal.

A látogatóközpontban ezekkel együtt összesen hat kétszintes sírkamra és két nagyobb, egyterű épület tekinthető meg.

Járd be velünk az országot!